J.R. – Drift & Vedlikehold

J.R. Drift & Vedlikehold utfører vaktmestertjenester, anleggsgartnertjenester, samt sommer- og vintervedlikehold av vei.

    • Næring

J.R. Drift & vedlikehold utfører vaktmestertjenester, anleggsgartnertjenester, samt sommer- og vintervedlikehold av vei.

– Din lokale partner

Kontaktinfo:

J.R. Drift & Vedlikehold AS*
Jonas Rønningen
Tlf. 40200524
E-post: post@drift-vedlikehold.no