Medlemsvilkår

Ved å huke av «Ja, jeg godkjenner medlemsvilkårene» ved innmelding for Hva skjer Harestua godtas følgende:

Formål

Det er behov for et nettsted som samler handel og næring på Harestua. Nettstedet med underliggende sosiale medier har som mål å øke kjennskap, aktivitet og handel for alle som driver næring på Harestua. 

Vi ønsker å samle alle bedrifter, butikker og andre som driver næringsvirksomhet på samme nettside, slik at det blir enkelt for publikum å orientere seg med tanke på aktiviteter, handel og de ulike tilbud man finner på Harestua.

Hva skjer Harestua skal:

1. Legge inn aktiviteter under «Hva skjer Harestua»

2. Fremme medlemmets innhold i SoMe.


Vilkår og krav til medlemmene:

3. Har ansvar å sende innhold som skal publiseres på hjemmeside og SoMe-kanaler til post@hvaskjerharestua.no

4. Når medlemskap tegnes må logo, link til Facebook, Instagram oversendes til «Hva skjer Harestua»


Informasjonstilgjengelighet

5. Hva skjer Harestua gis rett til å hente ut bilder og tekst i fra medlemmets hjemmeside og sosiale medier for å reposte relevant informasjon på hvaskjerharestua.no og andre kanaler.


Medlemsavgift – økonomi

6. Årlig medlemsavgift er pr 1.10.2023 fordelt over tre pakker: 

299,- / 399,- / 499,- pr. mnd. Alle priser er eks mva. 

Denne indeksreguleres årlig fra 2024 med 100 % av KPI. Avgiften faktureres forskuddsvis 1 gang pr år.

7. Medlemskapet varer 1 år og fornyes automatisk. Medlemskapet kan sies opp ved skriftlig varsel, 1 måned i forkant av hovedforfall på kontingent.

8. Velger du månedlig fakturering sendes den ut forskuddsvis med 20 dager kredittid. 


Forpliktelser

9. Medlemmet forplikter seg til å følge de til enhver tid gjeldende medlemsvilkår.

10. Medlemmet forplikter seg til å framsnakke Hva Skjer Harestua.