Skøyteglede på Harestuvannet

Om vinteren, når det er god is på Harestuvannet, kan du gå på turskøyter, gå på beina, sparkstøtting, sykkel, ski og hund . Det er fullstendig gratis å benytte tilbudet, som er driftet av Harestua Skøyteglede av frivillige. 

For at alle skal ha best mulige forhold oppfordrer vi til at ytre bane (nærmest land) benyttes av gående, syklende, til sparkstøttinger og lignende. Av samme grunn oppfordrer vi til at den indre banen kun benyttes av folk med skøyter på beina.

Om du ønsker og bidra, og ikke har Vipps. Kan du overføre til vår konto nr. 2280 42 45808

Tusen takk til Lunner Almenning og Lunner kommune for tillatelse til å kjøre ATV på isen om vinteren slik at vi kan lage og vedlikeholde gang- og skøytebane.

Alt er basert på frivillig innsats. Det legges ned utrolig mange timer i dugnadsarbeid for å holde snø unna og gjøre banene så fine som mulig. 

Vi er HELT avhengig av frivillige bidrag og sponsorbidrag gjennom året for å kunne fortsette innsatsen, slik at vi får inn nok penger til å dekke drivstoff, forsikringer på utstyr og leie av oppbevaringssted for utstyret m.m.

Vi er svært takknemlig for støtte vi har fått fra SpareBankstiftelsen Jevnaker Lunner Nittedal, Sparebankstiftelsen DNB og Varigfondet Hadeland til innkjøp av utstyr!

Vi er også svært takknemlige for bidrag fra lokale lag og foreninger.

Av samme grunn oppfordrer vi til at den indre banen kun benyttes av folk med skøyter på beina.

Hvorfor? All aktivitet lager ujevnheter i isen: fotspor, ujevnheter.

Det settes ENORMT pris på at isfiskere IKKE lager hull nærmere enn 10 meter fra banene.

Hvorfor? På grunn av plutselige hull, vann som kommer opp av hull og derav ødeleggelse av isen på ulike måter som gir SVÆRT STORE vanskeligheter (som regel umulig) med å rette opp skader og vedlikeholde en fin og ikke minst så TRYGG bane til skøytegående som mulig. Det skal en svært liten sprekk, ujevnhet til før du kan gå skikkelig «på trynet» og skade deg.

Så isfiskere; Vær så snill å ikke borre hull i banen! Er det en spesiell fiskeplass, vennligst si i fra til oss så skal vi legge banen et annet sted! 

På denne siden legges det ut informasjon, innslag og glede om isen og når det er mulig å gå med/på som turskøyte, gangvei, sparkstøtte, sykkel, ski og hund på Harestuvannet.

Til slutt: 

«..Det finnes aldri trygg is – men det finnes ganske trygge skøyteløpere..»

Med andre ord: Gå på isen etter egen kompetanse, ferdighet og sikkerhetsutstyr. Og se hvor du går slik at du ikke faller og skader deg.

Del:

Finn ut mer